FITUICI BAC - FITUICI BACALAUREAT - DE LA 2 LA 7,5 LEI / BUC+ TRANSPORT GRATUIT

Go to content

Main menu

FITUICI BACALAUREAT 2013 - Biologie - Vegetala si Animala

Editura ETIC

CUPRINS


1. Diversitatea lumii vii   
1.1. Noţiuni introductive
Virusurile
Regnul Procariota (Monera)
Bacterii
Regnul Protista
Alge
Euglene
Sporozoare
Regnul Fungi (ciuperci)
Ascomicete
Bazidiomicete
Regnul Plante
Muşchi (Briofite)
Ferigi (Pteridofite)
Gimnosperme
Conifere
Angiosperme
Clasa dicotiledonate
Clasa monocotiledonate
Regnul Animalia (Animal)
Celenterate   
Viermi
Viermi laţi (Platelminţi)
Viermi cilindrici (Nematelminti)
Viermi inelaţi (Anelide)
Moluşte  
Gasteropode
Lamelibranhiate
Cefalopode
Artropode
Arahnide
Crustacee
Insecte
Cordate
Vertebrate
Peşti osoşi
Amfibieni
Reptile   
Păsări
Mamifere
1.2. Conservarea biodiversităţii în România
Animale ocrotite în România
Plante ocrotite în România
2.  Celula - unitatea structurală şi funcţională a vieţii
2.1.Structurăşi rolul componentelor celulei
Structura celulei procariote
1.  Peretele celular
2.  Membrana celulară (plasmalema)
3.  Citoplasmă
4.  Nucleul
Structura celulei eucariote
1.  Peretele celular
2.  Membrana celulară (plasmalema)
3.  Citoplasmă
Organite celulare comune
Organite celulare specifice
4.  Nucleul
Acizii nucleici
2.2.  Diviziunea celulară
Ciclul celular
Mitoza
Caracteristici
Faze
Importanţa mitozei
Meioza (diviziune reducţională)
Etapa I
Etapa a II-a
Importanţa meiozei
3.  Ereditatea şi variabilitatea lumii vii
3.1.  Concepte
3.2.  Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare
Legile mendeliene ale eredităţii
Abateri de la segregarea mendeliană
Teoria cromozomală a eredităţii
3.3.  Recombinarea genetică
3.4.  Determinismul cromozomal al sexelor
3.5.  Influenţa mediului asupra eredităţii
3.6.  Genetică umană
Cariotipul uman normal şi patologic
4.  Ţesuturi vegetale şi animale
4.1.  Ţesuturi vegetale
4.2.  Ţesuturi animale
A.  Ţesuturile epiteliale (epiteliile)
Epitelii unistratificate
Epitelii pseudostratificate
Epitelii pluristratificate
B. Ţesuturile conjunctive
a)  Ţesuturi conjunctive moi
b)  Ţesuturile conjunctive semidure (cartilaginoase)
c)  Ţesuturile conjunctive dure (osoase)
d)  Sângele
C. Ţesutul muscular
D.  Ţestul nervos
1.5. Structura şi funcţiile fundamentale ale organismelor vii
5.1.  Funcţii de nutriţie
Elemente introductive. Clasificare
5.1.1.  Nutriţia autotrofă
Etape
Importanţa fotosintezei
Chimiosinteza
5.1.2.  Nutriţia heterotrofă
Heterotrofia la fungi
Heterotrofia la plante
5.1.3.  Nutriţia simbiontă
5.1.4.  Digestia la animale
Sistemul digestiv la mamifere
Digestia chimică la mamifere
Etapele digestiei chimice
5.1.5.  Boli ale sistemului digestiv la om
5.2.  Respiraţia
5.2.1.  Respiraţia anaerobă
5.2.2.  Respiraţia aerobă la plante
5.2.3.  Respiraţia aerobă la animale
Sistemul respirator la mamifere
Mecanismul ventilaţiei pulmonare
5.2.4.  Boli ale sistemului respirator la om
5.3.  Circulaţia
5.3.1.  Circulaţia la plante
Circulaţia sevei brute
Mecanismele conducerii sevei brute
Mecanismele conducerii sevei elaborate
5.3.2.  Circulaţia la animale   
Mediul intern la mamifere
Sângele
Globulele roşii (eritrocite sau hematii)
Globulele albe (leucocite)
A.  Granulare
B.  Agranulare
Grupele de sânge
Limfa
Lichidul interstiţial
Sistemul circulator la mamifere
5.3.3. Boli ale sistemului circulator la om
5.4.  Excreţia
5.4.1.  Excreţia la plante
Rolul transpiraţiei în viaţa plantelor
5.4.2.  Excreţia la animale
Excreţia la mamifere
Căile urinare
5.4.3.  Boli ale sistemului excretor la om
5.5.  Funcţii de relaţie
5.5.1.  Sensibilitatea
Sensibilitatea şi mişcarea la plante
Sensibilitatea la animale
Ochiul
Urechea
Nasul
Limba
Pielea
Deficienţe senzoriale la om
Sistemul nervos la mamifere
1.  Emisfere cerebrale
2.  Diencefalul
3.  Cerebel
4.  Trunchiul cerebral
5.  Măduva spinării
Reflexe necondiţionate
Reflexe condiţionate
Sistemul nervos central la mamifere
Măduva spinării
Encefalul
Emisferele cerebrale
Boli ale sistemului nervos central la om
Factori de risc şi efectele lor asupra sistemului nervos şi asupra organismului
5.5.2.  Mişcarea
Locomoţia la animale
5.6.  Reproducerea în lumea vie
5.6.1.  Reproducerea la plante
5.6.2.  Reproducerea sexuată la angiosperme
Organizarea florii la angiosperme
Procesul de fecundaţie la angiosperme
Sămânţa
Fructul
5.6.3.  Reproducerea la om
Sistemul reproducător bărbătesc
Sistemul reproducător femeiesc
5.6.4.  Bolile sistemului reproducător la om
1.  Sifilis
2.  Gonoree (blenoragie)
3.  Candidoza („poală albă")
4. SIDA (Sindromul Imunodeficitar Dobândit)

Back to content | Back to main menu SEO