FITUICI BAC - FITUICI BACALAUREAT - DE LA 2 LA 7,5 LEI / BUC+ TRANSPORT GRATUIT

Go to content

Main menu

FITUICI BACALAUREAT 2013 - Economie - Lectii si Formule

Editura ETIC

CUPRINSI. Economia şi perspectiva ei asupra realităţii

Etimologie
Termenul economic  
Caracteristicile economiilor moderne
II. Nevoi şi resurse
Mediul economic
Raţionalitatea utilizării resurselor sau alocarea eficientă a lor
III. Economia de piaţă
Proprietatea  
IV. Banii
Originea, evoluţia şi funcţiile banilor
Masa bănească şi puterea de cumpărare a banilor
V. Producătorul
Factorii de producţie
Munca
Natura
Capitalul
VI. Utilizarea factorilor de producţie
Productivitate
Combinarea factorilor de producţie
Costul de producţie
VII. Productivitatea
Productivitatea factorilor de producţie
Formele productivităţii
VIII. Piaţa
Cererea
Oferta
Preţul şi echilibrul pieţei
IX. Concurenţa
Piaţa cu concurenţă perfectă
Piaţa cu concurenţă imperfectă
X. Piaţa monetară
Cererea şi oferta de monedă
Operaţii pe piaţa monetară
Piaţa monetară şi disponibilităţile băneşti
XI. Piaţa capitalurilor
Acţiuni şi obligaţiuni
Formele pieţei financiare
Rolul bursei de valori
XII. Piaţa muncii. Salariul
Cererea şi oferta de muncă
Salariul
XIII. Profitul
Profitul - rezultat al acţiunii economice
XIV. Venitul, consumul şi investiţiile
Venitul şi consumul
Economiile şi investiţiile  
XV. Eficienţa şi echilibrul economic
Eficienţa economică
XVI. Şomajul
Diminuarea şomajului şi a efectelor sale
XVII. Inflaţia
Mecanismele inflaţiei
Măsuri antiinflaţioniste
XVIII. Fluctuaţiile activităţii economice
Ciclul economic şi fazele sale
Politici anticiclice   
XIX. Rolul statului în economie
Resursele financiare ale statului şi utilizarea lor
XX. Piaţa mondială şi formele ei
Comerţul internaţional
Eficienţa comerţului exterior
XXI. Piaţa schimburilor valutare
Cererea, oferta şi cursul
Operaţii pe piaţa schimburilor
Piaţa valutară interbancară
XXII. Economia României
Reforma economică
Participarea la piaţa mondială
Integrarea în structurile economice europene
XXIII. Probleme globale ale economiei  
Globalizarea problemelor omenirii
Criza alimentară şi subdezvoltarea

Back to content | Back to main menu SEO